News

จีนเปิดแผน “โลจิสติกส์” เชื่อมโลก ขยายเส้นทาง-เพิ่มสปีดสูงสุด

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และสภารัฐกิจ เผยแพร่เอกสารวาระการพัฒนาประเทศฉบับใหม่ เรื่องการยกเครื่อง “ระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร” ในปี 2035 เพื่อทำให้การขนส่งหรือการสั่งของจากจีนนั้นรวดเร็วขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก นายหวัง ซีชิง เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงคมนาคม กล่าวกับ “ซินหัว” ว่าจีนมุ่งเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับระบบการขนส่งแบบครบวงจร หรือ “สมาร์ทโลจิสติกส์” โดยจะมุ่งไปที่การขยายขีดความสามารถของโลจิสติกส์จีนให้กว้างขวางขึ้น และเพิ่มความเร็ว “ระดับสูงสุด” ให้กับระบบขนส่งต่าง ๆ ซึ่งจะครอบคลุม 3 เครือข่ายหลัก ตั้งแต่รถไฟความเร็วสูง, ทางด่วนพิเศษ  วาระการพัฒนาฉบับล่าสุดนี้ ยังหมายรวมถึง การยกระดับขีดความสามารถให้กับเส้นทางเดินเรือ และท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของจีน และยังเพิ่มวาระการพัฒนาสำหรับถนนไฮเวย์และทาง รถไฟในเขตพื้นที่ชนบท ซึ่งอยู่ในการพัฒนาความเร...

Read More