Lifestyle

รูปแบบของกล่องในปัจจุบัน ควรมีลักษณะอย่างไร

ต้องบอกว่าการสั่งสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งมีวิกฤติโรคระบาดอย่างตอนนี้ คนก็หันมาให้ความสนใจกับการซื้อของออนไลน์มากขึ้น สิ่งที่เพิ่มขึ้นตามมาก็คือ จำนวนกล่องไปรษณีย์ที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้ามีจำนวนมากขึ้น ซึ่งบางทีก็เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน หากจำกัดไม่ถูกวิธี ถ้าเป็นพลาสติกด้วย ก็ยิ่งมีผลเสียเยอะ  ดังนั้นรูปแบบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่พัสดุ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ หรือออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อเป็นการลดปัญหาและการสร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวด ดังนั้นคนที่เป็นพ่อค่าแม้ค่าออนไลน์ ก็ควรรู้จักเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ดีด้วย เราจะมาดูว่าลักษณธของบรรจุภัณฑ์ที่ดีเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้เลือกใช้ให้ถูกต้อง  ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี ที่ไม่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม  1.วัสดุทำมาจากธรรมชาติ  อันดับแรกวัสดุที่นำมาทำกล่อง ค...

Read More